Bedrijfsbowlen
Na het werken je collegiale band versterken?

Bedrijven die de strijd met elkaar willen aanbinden in de vorm van een bowlingcompetitie kunnen zich bij Sportcentrum Leek opgeven als team, bestaand uit 4 of 5 personen.
Er kan, maandelijks of één keer in de 14 dagen, 3 games worden gegooid op maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur.
Voor het beste team staat een wisselbeker klaar!

De scores worden digitaal bijgehouden en na afloop automatisch verwerkt in de standen.
U hoeft zich alleen maar te concentreren op het binnenslepen van de punten!
Na afloop kunt u aan de bar de prestaties nog eens doornemen onder het genot van een drankje aan de bar.

Zien we medewerkers van uw bedrijf binnenkort op de bowlingbaan staan?
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen via: bowling@sportcentrumleek.nl
of telefonisch via: 0594 512 040